Kontakt

Oskár Rublik
Prevádzka: Telervis Gabčíkovo, Novomestská 1, 930 05 Gabčíkovo
Sídlo firmy: Rohovce 370, 930 30 Rohovce

tel.:315 584 600
e-mail:rublik@stonline.sk

IČO: 33468915, DIČ: 1020260692, IČ DPH: SK1020260692

zapísaná na okresnom úrade Dunajská Streda, číslo živnostenského registra 201-1069